Com arribar

La proximitat als grans centres urbans de França i Espanya i la ubicació geogràfica d’Andorra afavoreixen l’accés al país a través d’una àmplia xarxa de comunicacions: autobús, tren, cotxe i avió us permetran arribar ràpidament al Principat.