Informació al consumidor

text intro 2: 

Comprar amb seguretat

 

L’Associació de Consumidors i Usuaris d’Andorra (ACU), amb el suport del Govern d’Andorra, ha desenvolupat el  Sistema arbitral de consum, una fórmula de conciliació extrajudicial i efectiva  que regula de forma ràpida i senzilla la interacció entre els establiments i els  consumidors al Principat d’Andorra.

 

Entre les seves funcions destaquen:

  • Identificar els establiments de confiança.
  • Respondre a les demandes dels consumidors.
  • En cas de queixa, facilitar-ne el plantejament.
  • Agilitar la resolució de conflictes, tot evitant l’enfrontament.
  • Proposar solucions vàlides i econòmiques.

consum@govern.ad