Economia

Moneda oficial
L’euro, que ha estat el successor de la peseta espanyola i el franc francès, que van cohabitar al país fins a l’entrada en vigor de la moneda europea.

El comerç i el turismo (60%) i les fi nances (16%) són els tres motors de l’economia i els sectors que generen més llocs de treball. L’agricultura i la ramaderia, els dos eixos de l’economia tradicional fins a l’arribada del turisme als anys 60, ocupen en l’actualitat tan sols el 0,36% de la població assalariada.