Geografia, Clima, Natura

El relleu andorrà és muntanyós, i està constituït per 65 pics, alguns de més de 2.000 m d’altitud, cosa que situa Andorra entre els països més alts d’Europa.

La cota més alta del territori és el pic Alt de Comapedrosa (2.942 m) i la cota més baixa es troba al pas del riu Runer per la frontera amb Espanya (838 m). L’alçada mitjana és de 1.996 m.
L’origen quaternari de l’orografi a andorrana es posa de manifest en el traçat dels principals eixos fl uvials del país: el Valira del Nord, el Valira d’Orient i el Gran Valira. A aquests rius se’ls uneixen altres de secundaris, on se situen les principals poblacions.
Els llacs, la majoria de dimensions reduïdes i formes arrodonides, formen part del paisatge andorrà. Andorra compta amb més de 70 llacs, el més gran de tots és l’estany de Juclar, que ocupa una superfície de 29 ha, tot i que també són molt coneguts els llacs de Tristaina i els llacs dels Pessons, entre d’altres.
El clima d’Andorra és de tipus muntanyenc mediterrani, amb un estiu calorós i un hivern fred amb nevades importants. La mitjana mínima és de -2ºC i la màxima de 24ºC. Les precipitacions en forma de neu són freqüents i les pluges es concentren principalment entre els mesos d’octubre i maig.
La biodiversitat andorrana és molt rica, amb més de 1.500 espècies de fl ora i fauna repartides principalment en els quatre estatges: mediterrani, montà, subalpí i alpí. De totes les espècies vegetals en destaca una, la grandalla (Narcissus poeticus), la fl or emblemàtica del Principat; entre els animals, els dos més representatius són l’isard i la truita de riu, que viuen a les cotes més altes. La fauna i la fl ora d’Andorra varien segons l’estatge en què ens trobem. Algunes de les espècies animals més freqüents que trobem són: la marmota, la sargantana pallaresa, l’esquirol, el porc senglar i les aus rapinyes com el trencalòs. Així com la fauna, les espècies que formen part de la fl ora del país són molt variades i podem trobar des d’herbes medicinals (maduixa i grèvol), bolets (cep, rovelló i carrerola) i fl ors (la grandalla) fi ns a un gran nombre d’arbres i arbustos (avellaner i boix).
La riquesa biològica d’Andorra en justifi ca la conservació i al llarg dels anys s’han protegit diversos espais com els vedats de caça i de pesca i els parcs naturals. El Parc natural comunal de les valls del Comapedrosa i el Parc natural de la Vall de Sorteny constituyesen dues àrees protegides creades amb una doble intenció: d’una banda es conserven els ecosistemas i de l’altra se’n fa un ús social racional.
És un primer pas cap al respecte de l’entorn i de la natura del país. La Vall del Madriu-Perafi ta-Claror, declarada l’any 2004 patrimoni mundial per la Unesco per la seva riquesa natural i cultural, se situa al sud del país i ocupa un 10% del territori. Atesa la importància d’aquest espai, és l’única gran vall del país que es manté sense un accés rodat. Aquests espais protegits i altres valls del país com la Vall d’Incles, d’origen glacial; la Vall d’Enclar, integrada dins l’itinerari de l’Anella verda; el Circ de Pessons o bé els Camins dels antics oficis, ofereixen un ampli ventall d’itineraris ecoturístics que podreu fer acompanyats de guies professionals que us faran descobrir el nostre patrimoni natural.