Serveis veterinaris

Condicions d'entrada a Andorra d'animals de companyia

Condicions d’entrada a Andorra procedents d’Espanya o França d’un animal de companyia originari d’un país de la UE.

  • Identificat mitjançant un sistema electrònic (microxip) o un tatuatge (nota: vàlid fins el 03-07-11)
  • Vacunació antiràbica en període de validesa (nota: la vacunació antiràbica es considera vàlida transcorreguts 21 dies a partir de la primovacunació o a partir de la data de revacunació efectuada dins el període de validesa de la vacunació anterior indicat pel fabricant)
  • Anar acompanyat del PASSAPORT PER A ANIMALS DE COMPANYIA, expedit per un veterinari autoritzat per l’autoritat competent, que inclogui les certificacions referents a la identificació i a la vacunació antiràbica
    Per a animals de menys de tres mesos d’edat no vacunats contra la ràbia les condicions establertes als paràgrafs primer i tercer anteriorment descrits.

Condicions d’entrada a Andorra via Espanya o França d’un animal de companyia procedent d’un país tercer.
D’un país tercer (no UE) abans ha de complir els requisits d’entrada a territori comunitari (via terrestre, aèria o marítima) amb control al punt d’entrada a la comunitat; control fet per les autoritats veterinàries comunitàries per compte d’Andorra.
Les condicions varien en funció del país d’origen i del seu estatus sanitari envers la ràbia (Consultar Reglament CE núm. 998/2003).