Urgències

Vacunes
Vista la seguretat sanitària de què gaudeix el país, no es requereix cap tipus de vacuna obligatòria.

En cas d’urgència contacteu a:
POLICIA: (+376) 872 000 / Urgències: 110
BOMBERS: (+376) 800 020 / Urgències: 118
HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL: (+376) 871 000
SERVEI URGENT MÈDIC (SUM): 116
AMBULÀNCIES: (+376) 871 116 / Urgències: 116
GRUP DE RESCAT DE MUNTANYA: 112

Cobertura mèdica en cas d’accident
Existeix un conveni de cobertura mèdica en el cas d’Espanya, França i Portugal. En cas d’accident, tots els visitants procedents d’aquests països hauran d’enviar les factures de les despeses mèdiques i el formulari corresponent a la petició de reemborsament de les despeses a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Tots els visitants que pateixin un accident a Andorra i el seu país d’origen no disposi d’un conveni de cobertura mèdica amb Andorra, hauran d’abonar les despeses hospitalàries i els tractaments mèdics. Més informació: Caixa Andorrana de Seguretat Social Tel. (+376) 870 870 · www.cass.ad