Visats

Andorra no exigeix visat a cap nacionalitat.

Accedir a Andorra: documentació i visats
Malgrat tot, com que per arribar a Andorra cal passar o bé per Espanya o bé per França, els nacionals que no pertanyin a l’espai Schengen s’han d’informar en el seu país d’origen de si necessiten un visat de múltiples entrades i sortides per entrar i sortir d’aquest territori i poder arribar fins Andorra. El tipus de visat dependrà del país d’origen del visitant tot i que el més freqüent sol ser el visat doble o de múltiple entrada. La documentació necessària per accedir al país dependrà bàsicament de la majoria d’edat.
Per a les persones majors d’edat: (espai Schengen)
· Només cal el passaport o el carnet d’identitat en vigor.

Per als menors d’edat acompanyats dels seus pares: (espai Schengen)
· El passaport en vigor o el carnet d’identitat en vigor
· El llibre de família o similar en cap cas és un document vàlid per viatjar

Per als menors d’edat que no vagin acompanyats: (espai Schengen)
· Una autorització de sortida del territori (que es pot recollir al seu ajuntament o comissaria de policia) i un passaport o un carnet d’identitat en vigor
· El llibre de família o similar, en cap cas és un document válid per viatjar

Per a les persones que viatgen amb animals de companyia, la mascota ha de dur:
· Cal dur el passaport de l’animal i una targeta sanitària de vacunacions actualitzada.